Inschrijving publiciteitskaravaan

Gemeentelijk Carnavalcomité Temse

Secretariaat :
Toeristisch Infokantoor
Markt, B-9140 Temse

Beste sponsors, je kan hier inschrijven voor de reclamestoet van Temse op 15 maart 2020.

Uw inschrijving moet uiterlijk op 27 FEBRUARI 2020 in ons bezit zijn.

Opgelet, de anti-spam beveiliging van dit formulier kan geblokkeerd worden door ad-blockers op uw pc. Indien u problemen heeft bij het indienen, gelieve dan tijdelijk uw ad-blockers uit te schakelen.

* De gemarkeerde zones zijn verplicht.

Het aantal wagens is onbeperkt voor zover de vergoeding 60€ voor de eerste wagen, 30 € per volgende en 30 € per aanhangwagen.


Indien u gebruik maakt van een klankinstallatie dient u het juiste aantal luidsprekers op te geven voor de BILLIJKE VERGOEDING (verplicht aan 2 EUR per luidspreker). Opgelet! 1 muziekbox kan verschillende luidsprekers bevatten.

(Bij een boete wordt deze ontvangen bij de deelnemer.)

Als organisator zijn wij verplicht de BILLIJKE VERGOEDING te regelen. Deelnemers aan de publiciteitskaravaan die gebruik maken van een klankinstallatie dienen zich bovenop de billijke vergoeding in regel te stellen met SABAM.

Aarlenstraat 75 - 77 Rue d'arlon 1040 Brussel - Bruxelles
tel: +32 (2) 286.15.65 / fax: +32 (2) 230.01.98
en/of e-mail: contact@sabam.be

De inschrijver zal op voorhand en tijdig het bedrag voor de wagens en billijke vergoeding betalen. Het inschrijvingsgeld dient voor 8 maart 2019 in ons bezit te zijn. Dit kan door middel van storting op bankrekening crelan BE91 8601 2012 4576 (BIC SPAABE22) op naam van het GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE TEMSE - MARKT 1 te 9140 TEMSE met vermelding 'Publiciteitskaravaan 2018'. Men kan ook op het toeristisch infokantoor betalen (adres, zie bovenaan). Wij volgen de regel 'Niet op tijd betaald, geen nummer, GEEN DEELNAME'.De deelnemers dienen ten laatste om 13.15U aanwezig te zijn met hun publiciteitswagen(s) op de site DE ZAAT (ex-Boelwerf) te Temse (ingang Cauwerburg). De volgnummers van de publiciteitskaravaan dienen goed zichtbaar aangebracht te worden op de voorruit van de wagen(s). De deelnemers aan de publiciteitskaravaan dienen zich stipt te gedragen naar de richtlijnen van stoetcommissarissen of politie. De deelnemers aan de publiciteitskaravaan dienen de publiciteitswagens goed na elkaar te laten aansluiten opdat er een vlot verloop van de gehele publiciteitskaravaan kan plaatsvinden.

Het Gemeentelijk Carnavalscomité Temse is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Het volledige reglement kan u via deze link nalezen.Het fiscaal attest en de volgnummer(s) worden na ontvangst van de storting overgemaakt aan de firma door u opgegeven.


Bij juiste invulling van het formulier verschijnt er een nieuwe pagina.
(*) De gemarkeerde zones zijn verplicht.