Inschrijving cavalcade groepen

Gemeentelijk Carnavalcomité Temse

Secretariaat :
Toeristisch Infokantoor
Markt, B-9140 Temse

Beste carnavalisten, je kan hier inschrijven voor de stoet van Temse op 12 maart 2023. Geef jouw persoonlijke code in, deze wordt u toegezonden of doorgemaild. Iedere vereniging krijgt jaarlijks een unieke en persoonlijk code. U kan ook een aanvraag tot deelname indienen zonder code, geef dan gewoon de code ‘nieuw’ in.

Uw inschrijving moet uiterlijk op 10 FEBRUARI 2023 in ons bezit zijn.

Opgelet, de anti-spam beveiliging van dit formulier kan geblokkeerd worden door ad-blockers op uw pc. Indien u problemen heeft bij het indienen, gelieve dan tijdelijk uw ad-blockers uit te schakelen.

* De gemarkeerde zones zijn verplicht.


Persoonlijke gegevens van de inschrijver:

Vereniging waarvoor de inschrijver handelt:

Verklaart dat zijn / haar vereniging zal deelnemen aan de carnavalstoet te Temse

Bijkomende info bij de inschrijving
(uitgedrukt in meter, inclusief tractor, dessel enz....)
(Vb.1 Tractor, 1 Lichte vracht, 2 Persoonswagen, ... )
(Geef 'geen' op zonder reuzen)

(1 muziekbox kan verschillende luidsprekers bevatten)


Financiële informatie van de inschrijving

(uitgedrukt in EUR. Als Jurygroep geef '0 EUR' in)
(De vereniging / carnavavalgroep zal het startgeld ontvangen via het Rekening begunstigde. Indien het rekeningnummer (iban) niet juist is doorgegeven , ontvangt u geen startgeld.)

Inschrijvingsverbintenis
De inschrijver verbindt er zich toe met zijn groep(en) aanwezig te zijn op 12 maart 2023 om 13.30 u op de verzamelplaats voor de cavalcade te Temse. De volledige omloop af te leggen en zich stipt te schikken naar het politiereglement tijdens het vieren van carnaval. Alsmede naar de onderrichten welke worden verstrekt door de Stoetcommissarissen of Politie. Elke deelnemer ontvangt een nummerkaart om mee te dragen en/of te bevestigen aan de wagen gedurende de stoet. Een inschrijvingsformulier moet volledig worden ingevuld voor iedere groep afzonderlijk. Geen 2 of méér groepen op hetzelfde inschrijvingsformulier.

Via deze link en deze link kan je het Cavalcadereglement (stoetreglement) en de bijkomende schikkingen opvragen.


Uw aanvraag tot deelname wordt besproken op de G.C.T. vergadering. Bij positief besluit wordt u een officieel document en volgnummer naderhand opgestuurd of doorgemaild.


Bij juiste invulling van het formulier verschijnt er een nieuwe pagina.
(*) De gemarkeerde zones zijn verplicht.