Temse-Eupen

De eerste contacten tussen Temse en Eupen situeerden zich op toeristisch vlak, meer bepaald in de schoot van de VVV’s van beide gemeenten. In 1961 vond in Eupen het Congres van het Commissariaat-Generaal voor Toerisme plaats, waarop een delegatie van VVV-Temse aanwezig was. Langs deze weg leerde Temse Eupen beter kennen, en zo viel het op dat beide gemeenten heel wat gemeenschappelijke kenmerken vertoonden. Eupen kon een ideale partner zijn voor een eventuele verbroedering; beide VVV’s dachten in die richting.

Toch zou het nog 8 jaar duren vooraleer er een eerste zichtbaar contact kwam. In 1969 brachten de befaamde Eupense carnavalgroepen, mét de prins en de VVV van Eupen, een bezoek aan Temse op uitnodiging van de VVV-Temse. Toen diezelfde VVV-Temse in 1971 de Prinsen-Carnavalfeesten organiseerde, waren de Eupense groepen opnieuw van de partij: de toenmalige Prins van Eupen, Walter I, werd toen zelfs tot koning-Carnaval van België verkozen.

Het was echter pas toen de politici, geïnspireerd door de VVV, zich voor de zaak gingen interesseren, dat de mogelijkheid tot een echte verbroedering een gestructureerde vorm ging aannemen. Oppervlakkige contacten leidden tot intense wederzijdse bezoeken en dit alles liep ten slotte uit op een eerste verbroedering. Zij vond plaats op zaterdag 25 augustus 1973: meer dan 600 Temsenaren trokken toen naar Eupen om aan de eerste verbroederingsbijeenkomst gestalte te geven. Vooral op sportief vlak was men er actief. Die dag werd tevens een Temseplein ingehuldigd in Eupen.

Als antwoord op die geslaagde ontvangst vond één jaar later – op 31 augustus 1974 – een tegenbezoek plaats. Ca. 1.400 Eupenaars waren die dag in Temse aanwezig: 7 carnavalgroepen en 28 verenigingen. Het eerste programmapunt betrof de officiële openstelling van de Eupenlaan in de stationswijk De verbroederingsactiviteiten situeerden zich vooral op het sportieve vlak; daarnaast waren er muzikale optochten en optredens, de tewaterlating van de Maaskade op de Boelwerf – dat alles afgerond met een feestavond in een tent op de Markt. De grote bezielers van deze bijzonder succesrijke bladzijde uit de geschiedenis van de verbroedering Temse-Eupen waren de schepenen Juliette Meeus-Van Nespen en Fernand Schuerman, en VVV secretaris Martin De Rijck, de feitelijke grondlegger van de verbroedering.

Op zaterdag 29 augustus 1975 trokken opnieuw meer den 2000 Temsenaren naar Eupen. Deze derde uitgave kende evenwel niet het verhoopte succes, Het bleef dan ook bij drie intense verbroederingsfeesten.

Temse en Eupen bleven goede maatjes, maar de contacten kregen een ongeregeld karakter. De rode draad bleef carnaval: van bij de start van de Temsese carnavalstoet in 1978 werden Eupense groepen uitgenodigd. Een delegatie van het schepencollege en de VVV van Eupen woonden (en wonen) ook steeds de cavalcade bij, zoals het schepencollege en de VVV van Temse ook steeds vertegenwoordigd waren (en zijn) op Rosenmontag in Eupen.

In het kader van de verbroedering gaf de Boelwerf aan haar bouwnummer 1.509 de naam Eupen. Het schip, een LPG tanker (vloeibaar petroliumgas), werd op zaterdag 6 augustus 1983 gedoopt. Ter gelegenheid van de doopplechtigheid hield de Boelwerf een open-deur-dag, waarop in het bijzonder de inwoners van Eupen waren uitgenodigd. Het schepencollege van Eupen was onder leiding van burgemeester Alfred Evers voltallig aanwezig, net als meer dan 1.000 Eupenaars.

Een hoogtepunt vormde ook de samenwerking van Temse aan de grootse viering 325 jaar Stadsrechten in Eupen op zondag 5 september 1999. Temse was er vertegenwoordigd door een officiële delegatie van het gemeentebestuur o.l.v. burgemeester Luc De Rijck en door 10 verenigingen, in totaal ca. 230 Temsenaars. Zij gaven zowel visueel als inhoudelijk meer kleur en cachet aan het geheel en zorgden zodoende voor een meerwaarde van de viering, wat door Eupen zeer werd op prijs gesteld.

In het vooruitzicht van de kerstperiode schenkt Eupen jaarlijks een reuzenkerstboom aan Temse, die een ereplaats krijgt in het Vlietpark( naast oprit scheldebrug).

Zondag 26 maart 2000: Eupen verovert (opnieuw) Temse

Het jaar 2000 vormt voor vele gemeenten een aanleiding om een speciaal feestprogramma samen te stellen. Zo ook voor Temse. Het gemeentebestuur koos daarbij zowel voor nieuwe initiatieven als voor het eenmalig versterken van bestaande organisaties.

Burgemeester Luc De Rijck, verantwoordelijk voor feestelijkheden, contacteerde al in de loop van 1999 de boegbeelden van carnaval-Temse: voorzitter Alajos Van Pethegem en ere-voorzitter Hugo Smet, en verzocht hen om suggesties om aan de carnavalviering van 2000 extra luister te geven. Na enkele maanden bedenktijd luidde hun suggestie: als tegenprestatie voor de intense medewerking van Temse aan 325 jaar Stadsrechten in Eupen, aan Eupen vragen om hun carnavalverenigingen te laten deelnemen aan de carnavalstoet in Temse.

Burgemeester Luc De Rijck had daar oren naar en stelde de vraag op de dag van de viering 325 jaar stadsrechten te Eupen aan zijn Eupense collega en aan schepen van Feestelijkheden Ferdel Schröder; hij kreeg prompt een positief antwoord. De vraag werd naderhand ook nog schriftelijk bevestigd en kreeg een even bevestigend antwoord.

Nadere contacten ter voorbereiding kenden een spectaculaire ontwikkeling: waar Temse de deelname van 7 Eupense carnavalgroepen verwachtte, bleken ook nog 14 andere verenigingen belangstelling te hebben.

Op zondag 26 maart kwamen dus ca.540 Eupenaars bezoeken. Het werd een nieuw hoogtepunt in de verbroedering Temse-Eupen, het werd vooral ook hét hoogtepunt in de geschiedenis van Temsese carnavalstoet.