Geschiedenis

De deelgemeente Temse vierde carnaval in 1913 en 1914. De oorlog onderbrak deze feestelijkheid en toen hij geëindigd was, liet het gemeentebestuur de carnavalviering niet meer toe. De invloed van de plaatselijke kerkelijke overheid was daaraan niet vreemd. Tussen de oorlogen door drong de toenmalige neutrale middenstandsorganisatie ( Onpartijdige Middenstandsbond van Temsche) er herhaaldelijk bij het gemeentebestuur op aan, carnaval toch toe te laten, maar het gemeentebestuur hield het been stijf. Ondanks het verbod waren er toch altijd pallieters die zich verkleedden en van het ene naar het andere café trokken. Het zwaartepunt van hun clandestiene activiteiten situeerden zich in de vooruitgangstraat, nijverheidstraat, vrijheidstraat, volksplaats en Hollands gelaag, een buurt die indertijd rijkelijk met cafés bezaaid was. Mandenmakers gaven de toon aan in dit kleurrijke, dranklustige gezelschap, dat vooral ’s maandags voor Aswoensdag aktief was en vrijwel steeds wist te ontsnappen aan de grijparmen van de wet, hoe vurig die ook in het rond tastten. In die tijd stelde men aan de hoek van de vooruitgangstraat zelfs speciaal agenten op om de carnavalisten bij de lurven te vatten. Soms – wanneer niet meer kon ontsnapt worden – kwam het tot handgemeen met de “ champetters” en dat gaf voedsel aan de stelling van de gemeentebestuurders, die carnaval beschouwden als een bron van zedenverwildering.

Ook na de tweede wereldoorlog kwam carnaval niet op de feestkalender. Er was wel een carnavalgroep die alom succes oogstte: ‘De Walt Disneyvrienden’. De VVV bleef nochtans de gedachte levendig houden en private verenigingen organiseerde elk jaar “carnavalbals’, verkleed en gemaskerd. In september 1971 werd door de VVV de ‘Prinsen-Carnavalfeesten’ ingericht, waarop Prinsen uit gans België tegenwoordig waren en waar de Koning-Carnaval van België werd gekozen. Deze eer viel te beurt aan Prins Walter II van Eupen. Toen ook kende Temse zijn eerste Prins Omar I ( Omer Wauman ).

Toen de vakantieperiode 1977 achter de rug lag, begonnen in alle carnavalgemeenten de werkzaamheden ter voorbereiding van carnaval. In de nieuwe gemeente Temse was inmiddels het besef gegroeid dat diende gestreefd naar een zorgvuldig georganiseerde viering, waaraan de vier deelgemeenten zouden meewerken.

Carnaval 1977 was door elke gemeente apart gevierd. In Tielrode, Elversele en Steendorp, waar de viering al jaren bestond, verliep alles vlot, maar in de kerngemeente Temse, die sinds de eerste wereldoorlog geen carnavalviering meer had gekend, werd duidelijk de nood aan een stevige organisatie aangevoeld.

De V.V.V. van Temse nam als eerste het initiatief om te komen tot een georganiseerde carnavalviering. Op vrijdag 30 september organiseerde zij een voorlichtingsavond over carnaval, met als gastsprekers vooraanstaanden uit het carnavalleven van Eupen. Het was de bedoeling van de V.V.V. dat uit deze voorlichtingsavond een comité zou groeien dat het carnavalgebeuren te Temse op zich zou nemen. Alle belangstellende, zowel verenigingen als particulieren, waren op deze avond uitgenodigd. De belangstelling beantwoorde echter niet aan de verwachtingen. Het gemeentebestuur van Temse,meer bepaald de schepen van feestelijkheden,Désiré Van Riet, nam uiteindelijk het initiatief tot het samenstellen van het comité. Er werd een comité gevormd bestaande uit vertegenvoordigers van alle deelgemeenten. Op donderdag 3 november 1977 kwam het comité voor het eerst samen. Daar werd dan de basis gelegd van de viering die op zaterdag 25 februari 1978 plaats zou vinden.

Eén der belangrijkste vertrekpunten was het inlichten van de bevolking over het geplande gebeuren. Op woensdag 30 november 1977 vond in de feestzaal van het gemeentehuis een voorlichtingsavond plaats waarop de voorzitters en de secretarissen van alle verenigingen waren uitgenodigd, evenals alle belangstellende particulieren.

Het feit dat een zeventigtal personen hierop aanwezig waren, was zeer bemoedigend.

Op donderdag 1 december 1977 gaf een vertegenwoordiging van het comité diezelfde informatie aan de algemene vergadering van de jeugdraad. In de loop van december werd dan ook op de wijk Velle een speciale voorlichtingsavond gehouden. De pers werd grondig ingelicht over de omvang en de inhoud van de carnavalviering en geleidelijk groeide een daadwerkelijke belangstelling. Groepen bevestigden hun deelname en neringdoeners schreven in voor de publiciteitskaravaan en/of voor een advertentie in de carnavalskrant.

Het comité vergaderde geregeld, onderzocht talrijke mogelijkheden en trok uit de opgedane ervaringen conclusies voor nieuwe initiatieven.

Half december werd de plaats van Prins Carnaval uitgeschreven. Er was mogelijkheid tot kandidatuurstelling tot en met 16 januari. Van diverse kanten bleek de belangstelling te bestaan voor deze functie maar uiteindelijk werd slecht één kandidatuur officieel ingediend, deze van de 49-jarige MARCEL PHILLIPAERT.
Zoals in de voorwaarden gestipuleerd, diende hij een conversatieproef af te leggen, proef waarin hij duidelijk slaagde.

Half januari waren meer dan dertig groepen ingeschreven en begin februari werd dit aantal nog opgedreven tot 47. Ook het aantal deelnemers aan de publiciteitskaravaan en adverteerders steeg voortdurend.

Bij het afsluiten van de inschrijvingen kon volgende balans worden opgemaakt:
Deelnemende groepen : 50
Aangevuld met twee gastgroepen uit Eupen die buiten kompetitie deelnamen .
Adverteerders : 93
Aantal deelnemers publiciteitskaravaan : 17

Het carnavalsgebeuren van Temse nam een nieuwe vliegende start.

Het eerste carnaval comité van Temse bestond uit:
-voorzitter: Désiré Van Riet, schepen van feestelijkheden
-ondervoorzitters: Willy Beeckman en Dolf Peeters
-secretaris: André Brijs
-penningmeester: Regule Smet
-Public Relations: Luc De Rijck

– Leden:

Alfons Aerts, Hubert Weyn, Werner Van Overloop, Eric Felix, Marc Claus, Annie Mijs, Cyriel De Beule, Martin De Rijck, Lucien Van Bunderen, Jan Van Mele, Hugo Smet, Omer Wauman, Jozef De Caluwe, Luc Verhulst, Luc Van Pottelberghe, Ronny De Keyzer, Leo De Bock, Toon Pauwels, Rudy Van Vlierberghe en Freddy Teugels.

Meer info over alle carnavalsjaren kan je per jaartal terugvinden onder de menu geschiedenis op deze website.